עיריית בית שמש תיזום תב"עות שכונתיות להסדרת הבניה בשכונות הקיימות בעיר

מזה כשנה פועלים באגף הנדסה מול מנהלת העיר הוותיקה יחד עם הועדה המחוזית לגבש תכנית מדיניות אכיפה לשכונות הוותיקות בבית שמש, וזאת בכדי לייצר מדיניות ברורה ואחידה לשכונות הוותיקות לצורך קידום תכניות התחדשות עירונית הכוללת גם הסדרת עבירות בניה בשכונות הוותיקות.

אשר שוחט | צילום: מיקי רווח

בשיתוף פעולה בין יו"ר הועדה לתכנון ובניה הרב שמעון גולדברג לבין הממונה על העיר הוותיקה מר שלום אדרי ובהתאם למדיניות רה"ע ד"ר בלוך, התכניות יובילו להסדרה כוללת וטיפול בחריגות בניה למגוון האוכלוסיות וברוב השכונות בעיר

עיריית בית שמש פרסמה מכרז לתב"עות שכונתיות באזורים שונים בעיר. בסיום הליך המכרז ייבחרו אדריכלים שיערכו תכניות בשכונות שנבחרו.

מטרת התכניות להתאים את התכנון בשכונות למגמות התכנון המתגבשות במסגרת תכנית המתאר של בית שמש. תכנית המתאר נידונה והומלץ לאשרה לפני מספר חודשים בוועדה המקומית בראשות יו"ר הועדה הרב שמעון גולדברג. התב"עות יאפשרו עיבוי של זכויות הבניה ויכללו תוספת זכויות ויחידות דיור במקביל לשיפור המרחב הציבורי והוספת שימושים ציבוריים וסחירים.

בבחירת השכונות בשלב הראשון לקידום תכניות, נלקחו בחשבון המורכבות הקיימת, המצב הפיזי והתכנוני בשכונות וכן כמות ההשפעה שלהם בכמות התושבים. השכונות בהן יקודמו תכניות בשלב הראשון הן גם בשכונות ותיקות וגם ברמת בית שמש, בתוכם שכונות מגדל המים – פסגות השבע, אזור רמב"ם, משק עזר, הנשיא, הקריה החרדית, רמה ב', רמה ג' ועוד.

נדבך חשוב בתכניות הוא הטיפול בחריגות הבניה בשכונות, כאשר בשיתוף פעולה בין הממונה על העיר הוותיקה מר שלום אדרי לבין יו"ר הועדה לתכנון ובניה הרב שמעון גולדברג, ובהתאם למדיניות ראש העיר ד"ר עליזה בלוך, אומצו לראשונה אמות מידה ועקרונות מנחים לתכניות המציעות הכשרת עבירות בניה בבית שמש.

מזה כשנה פועלים באגף הנדסה מול מנהלת העיר הוותיקה יחד עם הועדה המחוזית לגבש תכנית מדיניות אכיפה לשכונות הוותיקות בבית שמש, וזאת בכדי לייצר מדיניות ברורה ואחידה לשכונות הוותיקות לצורך קידום תכניות התחדשות עירונית הכוללת גם הסדרת עבירות בניה בשכונות הוותיקות.

בחודשים האחרונים התקיימו מספר פגישות בין יו"ר הועדה לתכנון ובניה הרב שמעון גולדברג לחבר מועצת העיר הממונה על העיר הוותיקה מר שלום אדרי בהם גובש היוזמה, וזאת כחלק ממדיניות ראש העיר ד"ר בלוך לשיפור המרחב הציבורי בעיר בית שמש.

התכניות כאמור באות לממש את המדיניות של מסמך ההתחדשות העירונית בשכונות ולהוציא לפועל את התכניות בכפי שגובשו לעוצמות הבינוי והנפחים. כך גם הרחבות דרך ושיפור המרחב הציבורי והשטחים הציבוריים.

הגשת התכניות ע"י העירייה תייתר את הצורך בארגון התושבים ובהחתמת דיירים וכן תוריד עומס מהועדה בדיונים על תכניות נקודתיות המתייחסות למגרשים ספציפיים בלבד.

במקביל לתכניות השכונתיות תקודם גם 'תכנית חניה עירונית' לקביעת תקן חניה לפי אזורים. הצורך בקביעת תקן לפי אזורים עולה לנוכח זאת שיש שכונות עם חניות מוזנחות ואינן שימושיות ומנגד ישנם שכונות עם צפיפות חניה משוועת, קיים צורך חשוב להתאמת התקן לפי אזורים ולפי אופי השכונות, כך שהתכנית תעשה סדר בכל תחום החניה בעיר.