יזם מכר דירה באמצעות הסכם הלוואה פיקטיבי – משרד השיכון הטיל עיצום כספי

בסופו של הליך מנהלי שקיים ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, נמצא כי חברת תמ"א 38 תל חי 49 בע"מ התקשרה עם רוכש דירה בהסכם הלוואה פיקטיבי על מנת לעקוף את הוראות חוק המכר. על כן, הוטל על החברה עיצום כספי בסך 224,000 ₪. מדובר בפרויקט של החברה בעיר כפר סבא.

צילום: Hadas Parush/Flash90

משרד הבינוי והשיכון הטיל עיצום כספי בסך 224,000 ש"ח על חברה שהפרה את הוראות חוק המכר

בסופו של הליך מנהלי שקיים ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון,  נמצא כי חברת תמ"א 38 תל חי 49 בע"מ התקשרה עם רוכש דירה בהסכם הלוואה פיקטיבי על מנת לעקוף את הוראות חוק המכר. על כן, הוטל על החברה עיצום כספי בסך 224,000 ₪. מדובר בפרויקט של החברה בעיר כפר סבא. 


בהליך המנהלי אשר נוהל, נמצא כי החברה גבתה מרוכש דירה סכומים גבוהים במסגרת הסכם אשר כותרתו "הסכם הלוואה" וזאת במטרה לעקוף את החוק והשלכותיו. אחת מטענות ההגנה של החברה בקשר להסכם ההלוואה אשר נחתם בין הצדדים הינה כי המסמך הינו למראית עין בלבד ובסיס ההתקשרות – הסכמה למכירה של דירה.


החברה אף טענה כי "מכיוון שלא ניתן היה לערוך הסכם מכירה מסודר לנכס שטרם בא לעולם, ואשר טרם ניתן לגביו היתר – הועלה על הכתב הסכם פיקטיבי, על כביכול הלוואה, אשר מעולם לא ניתנה ואשר מעולם לא הייתה כוונה כי תוחזר". 


ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון קבע בסיום ההליך המנהלי כי מדובר בגביה של כספים בקשר למכירת דירה וכי חוק המכר חל במלואו על העסקה. לא ייתכן מצב בו מוכר דירה, אשר אינו יכול לספק בטוחות חוק מכר, עוקף את החוק באמצעות הסכם ההלוואה פיקטיבי ובכך ראה עצמו משוחרר מהוראות חוק המכר. בהתאם לכך, הוטל העיצום הכספי בגין הפרה של חוק. הממונה ממשיך לפעול מול החברה לעניין תיקון הפרת החוק.