ארבעה קירות וקורת גג לכולם:

שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן: משבר הדיור החמור דורש שינוי מהפכני ויישום תכנית לאומית בתחום הדיור בישראל. בממשלה החדשה, נדרוש בהסכם הקואליציוני ליישם את תכנית הדיור שגיבשנו, מתוך הבנה כי האצת הדיור היא צעד מרכזי בהבראת המשק בעידן שאחרי הקורונה". 

צילום: יונתן זינדל/פלאש90

תכנית העבודה של שר הבינוי והשיכון ח"כ יעקב ליצמן לעולם הדיור 2021:

1. השקעה בתשתיות תומכות דיור לטובת הגדלת היצע הדירות ב'מחיר מופחת' ודיור להשכרה

שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן:

• היעדר חריף בתקציבים לתשתיות עוצר דה פקטו בנייה של אלפי יחידות דיור. ללא הקצאת תקציבים באופן מיידי לטובת תשתיות תומכות דיור, אנו צפויים לחוות עליית מחירים ומשבר חברתי עמוק. כיום, ישנן כ-100 אלף יח"ד שלא משווקות בגלל חסמי פיתוח ותשתיות.

• הקצאת 15 מיליארד ש"ח לחמש שנים לטובת הקמת תשתיות תומכות דיור, תחבורה, ניקוז, מים, ביוב, הקמת כיתות לימוד, גני ילדים, ומעונות יום. כל זאת באמצעות תקציב רמ"י וממקורות תקציביים נוספים. ההשקעה בתשתיות קריטית להתרת חסמי פיתוח ופרסום מכרזים באופן שיצמצם את הפער בהיצע יחידות הדיור ויחזק את היציבות הנדרשת בשוק.

• השקעה בתשתיות תומכות דיור גם לטובת הצמיחה שיכולה להתחולל במשק באמצעות גידול בהכנסות משיווק הקרקע, הכנסות ממיסים ויצירת מקומות תעסוקה. צמיחה כלכלית, אשר מיותר לציין את חשיבותה למשק בימים אלו, המתבטאת גם בחלקו של ענף הבנייה בתוצר העומד על 6.4% (ונמצא בעליה מתמדת משנת 2008).

2. מודל כלכלי חדשני לקידום התחדשות עירונית. שמים סוף לדשדוש התחום בישראל

• השקעת 2% מהכנסות רמ"י בפרויקטים של התחדשות עירונית: באמצעות הקמת קרן התחדשות עירונית ברמ"י.

• הסכמי גג להתחדשות עירונית: לשיווק של אלפי יחידות דיור במסגרת של התחדשות עירונית ובתוך כך מתן מענה אמיתי ומקיף לתשתיות הערים ושדרוג מתחמי דיור בשכונות הוותיקות.

• שיפור מנגנון קרקע משלימה: מעבר משיטת קרקע משלימה לשיווק במכרז פומבי לכל המרבה במחיר לצורך השלמת הכדאיות הכלכלית באמצעות שימוש בהכנסות מהשיווקים.

3. לא מסיטים מבט. מסתכלים לעניים בעיניים- מהפכה בעולם הדיור הציבורי

• תוספת של כ-2,000 יח"ד לטובת הדיור הציבורי באמצעות שילוב דירות לטובת הדיור הציבורי במכרזי קרקע של משרד הבינוי והשיכון ורמ"י בשכונות חדשות ברחבי הארץ.

• הכרה ומתן מענה לנפגעי הקורונה הכלכלית

• לאחר עשרות שנים, עדכון הקריטריונים לקבלת סיוע בדיור ודיור ציבורי.

• מעבר למודל שכירות ארוכת טווח וקיצור התורים

• תיקון חוק מכר דירות (דיור ציבורי) ומניעת צמצום מסוכן של מאגר הדירות בדיור הציבורי

4. רמ"י: עצמאות הרשות והסטת משאבים לטובת תשתיות

• עצמאות תקציבית של רמ"י – תוגדר בחוק כמפעל עסקי רב שנתי

• מיקוד בהגדלת היצע הדיור והשקעה בתשתיות במטרה למנוע את משבר הדיור הבא – מימון תשתיות תומכות דיור באמצעות תקציב רמ"י לטובת פיתוח תשתיות בהיקף של מיליארדי ₪ והגדלת היצע הדיור גם באזורי הביקוש. יכולת המימון של רמ"י  להשקעה בתשתיות מאפשרת במקרים רבים את הגדלת היקף הזכויות בתוכניות ובאופן הזה, הכנסות המדינה משיווק גדלות, היצע הדיור עולה ומשאבי המדינה מנוצלים באופן יעיל לצרכי המשק

• מחשוב כלל התהליכים והפחתת הבירוקרטיה

5. סיוע לחסרי דיור באמצעות מענקים והלוואות לחסרי דירה

• פרויקטים לדיור במחיר מופחת לזוגות צעירים

• מענקים לרוכשי דירות חדשות בפריפריה

• מענקים של 100 אלף ₪  לרכישת דירות יד שנייה בפריפריה

• הלוואות ומשכנתאות מוזלות לאוכלוסיות יעד

• יצירת מודלים לשכירות ארוכת טווח לחסרי דירה

שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן:

משבר הדיור החמור דורש שינוי מהפכני ויישום תכנית לאומית בתחום הדיור בישראל. בממשלה החדשה, נדרוש בהסכם הקואליציוני ליישם את תכנית הדיור שגיבשנו, מתוך הבנה כי האצת הדיור היא צעד מרכזי בהבראת המשק בעידן שאחרי הקורונה".